Mācību materiāli : Patoloģiskā dzemdniecība

Autors: Linda Vītuma

Daudz vienpatības bija šajā īpatnējā 2020 / 2021.mācību gadā. Vairumā laikā es to izbaudīju, tomēr brīžiem bija sajūta, ka runāju ar savu atbalsi. "Ādam, kas ir Tava sieva?" - "..ieva, ..ieva"

Sarakstiņš ar manām atbalsīm no kursa "Patoloģiskā dzemniecība" - viss pēc kārtas. 

 

 

 

Komentāri