PD: Vai mums vajadzētu parunāt?

Autors: Linda Vītuma

Spēja apzināties sevi, savas domas, vēlmes un izjūtas ir pats pirmais, kas ir jāattīsta un jādara, lai būtu ceļā uz saskarsmi, kas sniegtu iespējami labāko rezultātu. Un tieši labākais iespējamais rezultāts (nevis vislabākais, vispareizākais, visskaistākais, vienīgais) ir tas, ko mums ir ļauts piedzīvot, gaidot bērniņu, laižot to pasaulē, rūpējoties par grūtnieci un atbalstot viņu dzemdībās.

Sevis apzināšanāsSevis apzināšanās ir kas tāds, kas būtu jāveic gan pašai grūtniecei, gan viņas aprūpētājai, lai mēs varētu cerēt uz pilnvērtīgu un produktīvu grūtnieces un viņas aprūpētāja komunikāciju. Ja tikai viena no viņām būs paveikusi gatavošanās un sevis apzināšanās mājas darbu, arī iespējami labākais rezultāts tiks sasniegts tikai pa pusei.

Ir daudz dažādu veidu, kā iepazīt sevi, saprast sevi, noķert aiz astes savas mirkļa izjūtas, domas, vēlmes, uzskatus un zināšanas. Šajā darbā aprakstīju divus biežāk sastopamos apstākļus, kuros grūtnieces un vecmātes sastopas un mēģina saprasties.

Pirmās daļas nosaukums ir „Ceļš” – tie ir apstākļi, kuros grūtniecei un viņas aprūpētājai ir bijusi iespēja tikties pirms bērniņa dzimšanas dienas un iepazīt vienai otru, vienoties par to, kā viņas kopā veiks bērniņa sagaidīšanas darbu.

Darba otro daļu nosaucu „Mirklis” – mēs tiekamies tikai vienu reizi, tieši tajā brīdī, kad bērniņš nāk pasaulē. Arī tad būtu labi, ja mēs saprastos, spētu viena otrai palīdzēt, atbalstīt viena otra, lai ar gandarījumu sveiktu pasaulē jaunu cilvēku.

Lai šis darbs neizvērstos tikai par tādu lirisku parunāšanu par to, kā vajadzētu parunāties, darba trešajā sadaļā „Pārdomās par notikušo” ir pieejama dzemdējušu sieviešu anketēšanas rezultātu analīze.

Ceru, ka šis darbs iedvesmos mūs jaunām idejām, kā uzlabot savstarpējo komunikāciju un sapratni.

Tiem, kuriem ir interese izlasīt visu pilnībā - lūk arī pats darbs "Informācijas apmaiņa starp dzemdētāju un vecmāti atkarībā no tikšanās reižu skaita". Tas tika rakstīts kā patstāvīgais darbs dzemdniecībā.

Komentāri