J79 - Debesīs nokļūt! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

Debesīs nokļūt!

Es nezinu kad —

Pat nedomā jautāt man kā!

Es izbrīnā patiesā esmu

Par atbildi domājot vien!

Debesīs nokļūt!

Cik drūmi tas skan!

Un tomēr tas notiksies

Kā ganāmpulks ik vakaru mājup

Zem Gana rokas iet!

 

Varbūt tu arī turp dosies!

Kas zin’? 

Ja nokļūsti pirmais tai vietā

Tur aizņem man vietiņu mazu

Tuvumā diviem ko zaudēju es — 

Pat mazākais “Talārs” būs labs

Un kripatiņa “Kroņa” — 

Jo zini, tīk mums drānas savas

Kad mājās dodamies — 

 

Cik labi ka neticu tam

Jo mana elpa tad stātos — 

Un vēl lūkoties brīdi es vēlos

Šīs Zemes brīnumos!

Cik labi ka ticēja viņi

Tam ko neatradu es

Kopš drūmā Rudens pēcpusdienā

Tos pamestus zeme nes. 

J79, 1859

 

 

Going to Heaven!

I don’t know when —

Pray do not ask me how!

Indeed I'm too astonished

To think of answering you!

Going to Heaven!

How dim it sounds!

And yet it will be done

As sure as flocks go home at night

Unto the Shepherd's arm!

 

Perhaps you're going too!

Who knows?

If you sh'd get there first

Save just a little place for me

Close to the two I lost —

The smallest "Robe" will fit me

And just a bit of "Crown" —

For you know we do not mind our dress

When we are going home —

 

I'm glad I dont believe it

For it w'd stop my breath —

And I'd like to look a little more

At such a curious Earth!

I am glad they did believe it

Whom I have never found

Since the mighty Autumn afternoon

I left them in the ground.

J79, 1859

Komentāri