J49 - Tāds zaudējums tik' divreiz bijis - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 Spoken word · I never lost as much but twice

Tāds zaudējums tik' divreiz bijis,

Un, nu, tas zemes dzīlēs.

Divreiz kā lūdzēja es stāvu

Pie Dieva durvju ailēs!

 

Eņģeļi — kas divreiz nāk

Sniedz spēkus dvēselei — 

Zaglis! Krājējs! — Tēvs!

Būt vēlreiz nabadzei! 

J49, 1858

 

 

I never lost as much but twice,

And that was in the sod.

Twice have I stood a beggar

Before the door of God!

 

Angels — twice descending

Reimbursed my store —

Burglar! Banker — Father!

I am poor once more!

J49, 1858

Komentāri