J254 - “Cerībai” spalvas ir - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

“Cerībai” spalvas ir — 

Tā dvēseles zarā rod mieru — 

Un dziesmu bez vārdiem dzied — 

Un nerimstas - visu dienu — 

 

Visliegāk — to Vētrā — dzird — 

Un skarbi ir auru vēji

Tie notriekt spēj Putniņu

Kas mierināt daudzus spēja — 

 

To dzirdēju aukstajās zemēs — 

Un Jūrā tik neparastā

Nekad, pat, Izmisumā,

Tas drumslas — nepaprasa.

J254, 1861 

 

 

"Hope" is the thing with feathers —

That perches in the soul —

And sings the tune without the words —

And never stops — at all —

 

And sweetest — in the Gale — is heard —

And sore must be the storm —

That could abash the little Bird

That kept so many warm —

 

I've heard it in the chilliest land —

And on the strangest Sea —

Yet, never, in Extremity,

It asked a crumb — of Me.

J254, 1861

Komentāri