J253 - Tu redzi neredzu — kā dzīvo - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Tu redzi neredzu — kā dzīvo — 

Ir jāmin man — 

Cik reižu sāpējis par mani — ir šo dien — jel Saki — 

Cik reižu manis dēļ

Ir miglojušās brašās acis — 

Bet minu minēšana sāp — 

Kļūst — manas blāvas!

 

Gaist — sejs — 

Par kuru — klusi — skumstu — 

Zūd — spēks — 

Ko kautri ieskaut gribu — 

Tie Sirdi vajā — 

Kā nemirstīgi vaibsti — 

Tie ilgas ķircina — 

Ko — tikai viņa — remdēt spēj!

J253, 1861 

 

 

You see I cannot see — your lifetime —

I must guess —

How many times it ache for me — today — Confess —

How many times for my far sake

The brave eyes film —

But I guess guessing hurts —

Mine — get so dim!

 

Too vague — the face —

My own — so patient — covets —

Too far — the strength —

My timidness enfolds —

Haunting the Heart —

Like her translated faces —

Teasing the want —

It — only — can suffice!

J253, 1861

Komentāri