J259 - Ar labunakt! Kurš Pūta Zvaigzni nost? - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Ar labunakt! Kurš Pūta Zvaigzni nost? 

Tas skauģis Zefīrs — nešaubos — 

O, draugs, vai tu maz apjēgt spēj

Cik ilgstoši pie debess dakts

Bij strādājuši — Enģeļi — 

Nu — Dzisis — tevis dēļ!

 

Varbūt — tā bija Bākas mirga — 

Ko Jūrnieks — Tumsā airējot — 

Bij iecerējis piedzīvot!

Varbūt — tā bija rēna gaisma

Kas Budzinieku pavada no Apmetnes

Uz Rīta Jundu dievišķo!

J259, 1961

 

 

Good Night! Which Put the Candle out?

A jealous Zephyr — not a doubt —

Ah, friend, you little knew

How long at that celestial wick

The Angels — labored diligent —

Extinguished — now — for you!

 

It might — have been the Light House spark —

Some Sailor — rowing in the Dark —

Had importuned to see!

It might — have been the waning lamp

That lit the Drummer from flee Camp

To purer Reveille!

J259, 1861

Komentāri