J257 - Prieks ir kā lidojums - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 LOOKING FOR EMILY · Delight Is As The Flight Mark (257 ) - Mark BÉRUBÉ

 

Prieks ir kā lidojums — 

Vai Samēri pret to,

Kā Skolās melš

Tas Varvīksnes ceļš — 

Kā Staru kūlis

Pēc Lietus, izmests krāsains,

Tas varētu būt brīnums,

Bet lidojums

Ir Maize Dienišķā — 

 

“Vai nezudīs”

Es Rītiem pajautāju,

Kad Liektā Krāsu arka

Mirdz debesjumā manā

Bērnišķā — 

Un padomāju, līksmībā — 

Ka Varavīksnes, ikdienība ir,

Un tukšums Debesīs

ir Īpatnība — 

 

Ar Dzīvēm tā — 

Ar Taurenīšiem tā — 

Ir redzēts brīnums — viņi pabaidās

Ka nāvi maldinās — 

Un Piemiņu no tālienes — 

Kad vienā negaidītā rītā — 

Ir mūsu daļa — kāda ceļa

Padarīta — 

J257, 1861

 

 

Delight is as the flight —

Or in the Ratio of it,

As the Schools would say

The Rainbow's way —

A Skein

Flung colored, after Rain,

Would suit as bright,

Except that flight

Were Aliment —

 

"If it would last"

I asked the East,

When that Bent Stripe

Struck up my childish

Firmament —

And I, for glee,

Took Rainbows, as the common way,

And empty Skies

The Eccentricity

 

And so with Lives —

And so with Butterflies —

Seen magic — through the fright

That they will cheat the sight —

And Dower latitudes far on —

Some sudden morn —

Our portion — in the fashion —

Done —

J257, 1861

Komentāri