J248 - Kāpēc — no Debesīm izraida Mani? - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Kāpēc — no Debesīm izraida Mani? 

Vai dziedāju es — par skaļu? 

Bet — spēju izteikties es “klusāk”

Kautri tā kā Putns!

 

Vai nedotu Enģeļi iespēju — 

Tikai — vēl — vienu — 

Tikai — lai redz — vai kaitinu viņus — 

Bet durvis — neaizver ciet!

 

Ak, ja būtu — es Dižciltis

Tērpies “Baltās Drānās” — 

Un viņi — būtu Rociņa maza — kas klauvē — 

Vai — Es — liegtos? 

J248, 1861

 

 

Why – do they shut Me out of Heaven? 

Did I sing – too loud?

But – I can say a little "minor"

Timid as a Bird!

 

Wouldn't the Angels try me –

Just – once – more –

Just – see – if I troubled them –

But don't – shut the door!

 

Oh, if I – were the Gentleman

In the "White Robe" –

And they – were the little Hand – that knocked –

Could – I – forbid?

J248, 1861

Komentāri