J247 - Ko dotu es lai viņu redzu? - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 daugmuse · "What would I give to see his face?" from Emily in Love...Emily Alone

 

Ko dotu es lai viņu redzu? 

Es dotu  — savu — dzīvi dotu — 

Bet tas vēl nava viss!

Stāj mirkli — ļauj man padomāt!

Vēl Rīsu strazdu gribu dāļāt!

Nu divi tie — ir Viņš — un Dzīve!

Vai zini “Jūniju” — 

Viņu dotu — 

No Zanzibāras Rozes ik dienu — 

Un Lilijtaures — kā Akas — 

Bites — teju furlongu — 

Zilo Jumu - 

Tauriņu flotes — kurās vēji pūš —

Un raibu Ziedu Lejas — 

 

Man “daļas” Prīmulu “Bankā” — 

Narcišu pūri — smaržu “Krājumi” — 

Pasaules — plašas kā Rasa

Stropiem Naudas — pilns niknu Bišu — 

Atvestas man — no padebešiem — 

Un Purpurs — no Peru — 

 

Vai — nopirkts ir — 

Šeilok”? Teic!

Līgumu Slēdz!

“Es maksāšu

Tai — kura ķīlu dod šo — 

Par stundu — viņas Kunga sejas!”

Apburošs Līgums!

Skopuļa Cēlums!

Manas Karaļvalsts Svētlaimība!

J247, 1861

 

 

What would I give to see his face?

I'd give – I'd give my life – of course –

But that is not enough!

Stop just a minute – let me think!

I'd give my biggest Bobolink!

That makes twoHim – and Life!

You know who "June" is –

I'd give her

Roses a day from Zanzibar –

And Lily tubes – like Wells –

Bees – by the furlong –

Straits of Blue –

Navies of Butterflies – sailed thro' –

And dappled Cowslip Dells –

 

Then I have "shares" in Primrose "Banks" –

Daffodil Dowries – spicy "stocks" –

Dominions – broad as Dew –

Bags of Doubloons – adventurous Bees

Brought me – from firmamental seas –

And Purple – from Peru –

 

Now – have I bought it –

"Shylock"? Say!

Sign me the Bond!

"I vow to pay

To Her – who pledges this

One hour – of her Sovereign's face"!

Ecstatic Contract!

Niggard Grace!

My Kingdom's worth of Bliss!

J247, 1861

Komentāri