J246 - Bez mitas Viņam līdzās iet - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Bez mitas Viņam* līdzās iet — 

Būt mazākai no abiem!

Būt daļai viņa Prāta — 

Būt daļai Asiņu — 

Ir — Divas dzīves — Viena Būtne — 

 

Bez mitas dalīt likteni — 

Ņemt lielo daļu — sērās — 

Dot savējo — ja prieks

Tai iemīļotā Sirdij

 

Ik mirkli — zināt otru — 

Ko izprast mums nav dots — 

Līdz pienāk brīdis — Pārmaiņas — 

Par Debesīm ko sauc — 

Kur Ļaudis apcerīgi mīt — 

un atklāj to** — kas bija mīkla — 

Bez skata vārdnīcā!

J246, 1861

 

 

Forever at His side to walk —

The smaller of the two!

Brain of His Brain —

Blood of His Blood —

Two lives — One Being — now —

 

Forever of His fate to taste —

If grief — the largest part —

If joy — to put my piece away

For that beloved Heart

 

All life — to know each other —

Whom we can never learn —

And bye and bye — a Change —

Called Heaven —

Rapt Neighborhoods of Men —

just finding out — what puzzled us —

Without the lexicon!

J246, 1861

 

* Iespējams, domāts Semjuela Boulzs, kuram, iespējams, ir adresēta 3.Vēstule Skolotājam (Master letter) - L248

** Iespējama atsauce uz Marka evanģēliju 12 : 25

Komentāri