J239 - “Debess” — ir kas nesasniedzams! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Sappho
Varbūt Emīlija bija lasījusi Sappho?

 

“Debess” — ir kas nesasniedzams! 

Kā Ābols Ābelē ir tas — 

Tik bezcerīgi — karājas — 

Lūk — “Debess” man ir — kas!

 

Krāsa Klaidu Padebešos — 

Ir Zeme aizliegtā — 

Aiz Pakalniņa — Mājas ēnā — 

Ir — Paradīze — rastā!

 

Tās joku Sārtās — Pēcpusdienas — 

Tās naivās — lamatas — 

Tā Maga — burvestība — 

Mūs Vakar atraidīja — kas!

J239, 1861

 

 

"Heaven" — is what I cannot reach!

The Apple on the Tree —

Provided it do hopeless — hang —

That — "Heaven" is — to Me!

 

The Color, on the Cruising Cloud —

The interdicted Land —

Behind the Hill — the House behind —

There — Paradise — is found!

 

Her teazing Purples — Afternoons —

The credulous — decoy —

Enamored — of the Conjuror —

That spurned us — Yesterday!

J239, 1861*

 

* Ja ir vēlme noklausīties, kā dzejolis lasāms / skan.

Komentāri