J238 - Nonāvē Balzamu — tevi svētīs tā Aroms — Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

bird
"Miris putns" // Paul Sandby

 

Nonāvē Balzamu — tevi svētīs tā Aroms — 

Izģērb — Jasmīnu Vētrā — 

Tas smaržu vistrakāko metīs — 

Ak — tavu Vasars nakti tas Apburs

 

Iedur Putnam — kas dzīvo tev krūtīs — 

Ak, vai gan dzirdi tā gala Dziesmu — 

Treļļo tas! “piedod” — “Kāda Labāka” — Treļļo!

“Kad esmu es prom — tu Vītero Viņam”!

J238, 1861 

 

 

Kill your Balm — and it's Odors bless you —

Bare your Jessamine — to the storm —

And she will fling her maddest perfume —

Haply — your Summer night to Charm

 

Stab the Bird — that built in your bosom —

Oh, could you catch her last Refrain —

Bubble! "forgive" — "Some better" — Bubble!

"Carol for Him — when I am gone"!

J238, 1861

Komentāri