J234 - Tas tiesa — “ceļš ir šaurs” - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Tas tiesa — “ceļš ir šaurs” — 

Un “grūti izejami Vārti” — 

“Pavisam daži” — atkal Tiesa — 

Ir tie “kas iekšā iet — pa tiem*” — 

 

Tas Dārgi —Gandrīz kā karaliskās drānas!

Tā tikai Dzīvībiņas likme — 

Ar Kapu “Atlaidīti” vien — 

Ko izsniedz Veikalnieki — “Nāve”!

 

Un pēc tā visa — Debesis — 

Ir Labo Ļaužu — “Balva” — 

Un Sliktam Cilvēkam — “ir Cietums” — 

Tā minu es — 

J234, 1861

 

 

You're right — "the way is narrow" —

And "difficult the Gate" —

And "few there be" — Correct again —

That "enter in — thereat" —

 

'Tis Costly — So are purples!

'Tis just the price of Breath

With but the "Discount" of the Grave

Termed by the Brokers — "Death"!

 

And after that — there's Heaven —

The Good Man's — "Dividend"

And Bad Men — "go to Jail" —

I guess —

J234, 1861

 

* Atsauce uz Mateja 7 : 13-14

Komentāri