J232 - Saule — tikko skāra Rītu - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 Penrose Marcos Allphin · The Sun Just Touched The Morning

 

Saule — tikko skāra Rītu — 

Rīts — tik Svētlaimīgs — 

Viņš domāja ka pakavēties būs tam ļauts — 

Būs Dzīve Ziedons bezgalīgs! 

 

Tas jutās visvarens — 

Tik Svēts — tik Ēterisks Tēls!

Būs Viņam — turpmākais — Kā Svētki!

Bet tikām — Karalis tik cēls — 

Brauc — lēni — Augļu dārzam cauri — 

spožās — mirgojošās Vīles — 

Sēj jaunas ilgošanās!

Diadēma alkas!

 

Rīts — mulsis — satriekts — 

Sašaubās — par savu Kroni — 

Uz savas nesvaidītās pieres — 

Kopš brīža šīvien savas Pieres! 

J232, 1861

 

 

The Sun — just touched the Morning —

The Morning — Happy thing —

Supposed that He had come to dwell

And Life would all be Spring!

 

She felt herself supremer

A Raised — Etherial Thing!

Henceforth — for Her — What Holiday!

Meanwhile — Her wheeling King —

Trailed — slow — along the Orchards —

His haughty — spangled Hems —

Leaving a new nescessity!

The want of Diadems!

 

The Morning — fluttered — staggered

Felt feebly — for Her Crown

Her unannointed forehead

Henceforth — Her only One!

J232, 1861

Komentāri