J229 - Diždadzis — pie Tērpa ķērās - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Dizdadzis
Diždadzis

 

Diždadzis — pie Tērpa ķērās — 

Nav vaina — Diždadzī — 

Bet manī — 

Kas pienācis par tuvu

Diždadžu Midzenim — 

 

Purvājs — apklāj manu kurpi — 

Bet ko gan citu darīt — Purvājiem — 

Ir Prasme vienīgā ko prot — 

Apslacīt Cilvēku!

Vai, manu — dien!

 

Tās Grundulīša nievas!

Ar rimtām — Ziloņacīm

Var vairāk saskatīt!

J229, 1861

 

 

A Burdock — clawed my Gown —

Not Burdock's — blame —

But mine

Who went too near

The Burdock's Den

 

A Bog — affronts my shoe —

What else have Bogs — to do

The only Trade they know

The splashing Men!

Ah, pity — then!

 

'Tis Minnows can despise!

The Elephant’s — calm eyes

Look further on!

J229, 1861


Komentāri