J228 - Liesmo tā Zeltā un aprimstas Sārta - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Aprimstas Sārta
..aprimstas Sārta..

 

Liesmo tā Zeltā un aprimstas Sārta

Kā Leopards Debesīs lecot

Tad krīt pie senajā Apvāršņa kājām

Pirms nāves ēnaino Seju liecot

Kā Ūdeles Logi tik zemu tā grimst

Pieskaras Jumtam un iekrāso Kūtis

Pār Pļavām viņas Cepure mirdz

Ir Dienas Žongliere projām

J228, 1861

 

Blazing in Gold and quenching in Purple

Leaping like Leopards to the Sky

Then at the feet of the old Horizon

Laying her spotted Face to die

Stooping as low as the Otter's Window

Touching the Roof and tinting the Barn

Kissing her Bonnet to the Meadow

And the Juggler of Day is gone

J228, 1861

Komentāri