J227 - Māciet — kad Viņš vārdus teiks - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Bērniņš

 

Māciet — kad Viņš vārdus teiks — 

Tādu vienu — pasacīt — 

Kas burbuļos — uz Bēbīš — lūpām — 

Lai to sadzirdētu — es — 

Ar Ausi — šūpulītī liktu — 

Ar domām savām — šajā dienā — 

Tas izskanēs

“Ak neliedziet*”

Apmēram tā kā “Emīlija”

J227, 1861

 

Baby

 

Teach Him — when He makes the names

Such an one — to say —

On his babbling — Berry — lips —

As should sound — to me —

Were my Ear — as near his nest —

As my thought — today —

As should sound —

"Forbid us not" —

Some like "Emily."

J227, 1861

* Lūkas evanģēlijs 18 : 16

Komentāri