J226 - Ja gadīsies ka slīksit — Jūrā - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Emily
The Image of a Writer by Mark Weber

 

Ja gadīsies ka slīksit — Jūrā — 

Lūkojoties manā sejā — 

Vai nolemtībā klusi — 

Pie Saules sāniem — mirsit — 

No manis nebūs miera Dievam

Līdz laidīs viņš jūs iekšā!

J226, 1861

 

Should you but fail at — Sea —

In sight of me —

Or doomed lie —

Next Sun — to die —

Or rap — at Paradise — unheard

I'd harass God

Until he let you in!

J226, 1861*

 

* Iekļauts vēstulē (L249)

Komentāri