J225 - Jēzu! Tu Krustā sistais - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Jesus
Tulkotājas parafrāze par "Veil of Veronica"

 

Jēzu! Tu Krustā sistais

Spēj sāpes redzēt

Mazākas kā tavas!

 

Jēzu! Tavs atspulgs

Lai atgādne ir Paradīzē

Mūsu sejām!

J225, 1861

 

 

Jesus! thy Crucifix

Enable thee to guess

The smaller size!

 

Jesus! thy second face

Mind thee in Paradise

Of our's!

J225, 1861*

 

* Iekļauts vēstulē (L242)

Komentāri