J223 - Es Nācu nopirkt smaidu — šajā dienā - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Es Nācu nopirkt smaidu — šajā dienā — 

Vien vienu pašu smaidu — 

Vismazāko kas tavā sejā

Tas manim derēs labi — 

Tas pats ko citi pamanīs

Kas iemirdzas tik liegi — 

Pie “letes” žēli lūdzos — ser — 

Vai spēsiet man to sniegt — 

 

Man Dimanti — ir pirkstos — 

Vai zināt kas ir Dimants

Man Rubīni — kā Tumsas Asins — 

Un Topāzi — kā zvaizne!

Pat Ebrejam tas būtu “Veiksmīgs pirkums”!

Kā būs — vai sniegsiet man to — Ser?

J223, 1861

 

 

I Came to buy a smile — today —

But just a single smile —

The smallest one upon your face

Will suit me just as well —

The one that no one else would miss

It shone so very small —

I'm pleading at the "counter" — sir —

Could you afford to sell —

 

I've Diamonds — on my fingers —

You know what Diamonds are?

I've Rubies — like the Evening Blood —

And Topaz — like the star!

'Twould be "a Bargain" for a Jew!

Say — may I have it — Sir?

J223, 1861

Komentāri