J214 - Es baudu sīvo nebrūvētu - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Es baudu sīvo nebrūvētu — 

No Krūkām Pērļu pilnām — 

Pat Reinas Mučelēs

Nav tik daudz Grādīgā! 

 

No Gaisa Apreibusi — Esmu — 

Un Rasas Skurbulī — 

Es grīļojos — caur vasar’s dienām — 

Pa Zilās Dziras krogiem — 

 

Kad “Saimnieks” piedzērušos Biti

Līdz Uzpirkstītes durvīm vada — 

Kad Tauriņi — teic “glāzei” nē — 

Es dzeršu vēl jo man nav gana!

 

Līdz Enģ’ļi šūpo sniega Hūtes — 

Un Svētie — skrien pie logiem — 

Lai ieraudzītu Žūpulēnu

Pret Sauli — atgāžamies — 

J214, 1860

 

 

I taste a liquor never brewed —

From Tankards scooped in Pearl —

Not all the Frankfort Berries

Yield such an Alcohol!

 

Inebriate of Air — am I —

And Debauchee of Dew —

Reeling — thro endless summer days —

From inns of Molten Blue —

 

When "Landlords" turn the drunken Bee

Out of the Foxglove's door —

When Butterflies — renounce their "drams" —

I shall but drink the more!

 

Till Seraphs swing their snowy Hats —

And Saints — to windows run —

To see the little Tippler

From Manzanilla come!

J214, 1860

 

 

 

3.Frankfort Berries] Vats upon the Rhine

3.Frankfurtiešu Ogās] Pat Reinas Mučelēs

 

16.From Manzanilla come!] Leaning against the — Sun —  

16. No Manzanillo nākam]Pret Sauli — atgāžamies — 

Komentāri