J211 - Nāc lēni — Ēdene! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Nāc lēni — Ēdene!

Nav lūpas Tevis radušas — 

Kautri — Dzeltenjasmīnskūpstu — 

Malko Bites reibušas — 

 

Kad beidzot zieda tuvumā,

Ap viņas guļamtelpu zum —

Lūkojas tā nektāra — 

Ienākusi — Baudā zūd.

J211, 1860

 

 

Come slowly – Eden!

Lips unused to Thee –

Bashful – sip thy Jessamines –

As the fainting Bee –

 

Reaching late his flower,

Round her chamber hums –

Counts his nectars –

Enters – and is lost in Balms.

J211, 1860

Komentāri