J207 - Lai arī vēlu mājās nāku — lai arī vēlu - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Faith
No filmas "A Quiet Passion"

 

Lai arī vēlu mājās nāku — lai arī vēlu — 

Bet nāku mājās — solījumu dodu — 

Būs Svētlaime jo lielāka

Jau mani gaidīt viņi stāja — 

Nakts — atnāk — ir bez skaņas — un ir tumša

Dzird viņi negaidītu klauvējienu — 

Ir mirklis aizgrābtības pilns — 

No desmitgadēm Moku dzīts! 

 

Garā redz kā uguns kuras — 

Cik ilgu pilnas — viltās acis veras — 

Brīnīties ko teikšu pati sevim — 

Un kas būs tas, ko pats teiks manim — 

Pēc Klaidu ceļiem Simtiem gadu gariem!

J207, 1860

 

 

Tho' I get home how late — how late —

So I get home — 'twill compensate —

Better will be the Extasy

That they have done expecting me —

When Night — descending — dumb — and dark —

They hear my unexpected knock —

Transporting must the moment be —

Brewed from decades of Agony!

 

To think just how the fire will burn —

Just how long — cheated eyes will turn —

To wonder what myself will say,

And what itself, will say to me —

Beguiles the Centuries of way!

J207, 1860

Komentāri