J198 - Baisa Vētra gaisu kūla - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Baisa Vētra gaisu kūla — 

Mākoņi bij’ daži, drūmi — 

Kā Spoka Pelerīne — Tumsa

Klāja Zemi, Debess jumu. 

 

Radības uz Jumtiem smēja — 

Un svilpoja ar vēju — 

Un dūres vēza — 

Un zobus grieza — 

Un purināja matu krēpes. 

 

Rīts ausa — Putni padomās — 

Briesmonis ar blāvām acīm

Uz savām mājām lēni skatu vērsa — 

Un miers — bij’ Paradīze!

J198, 1860

 

 

An awful Tempest mashed the air —

The clouds were gaunt, and few —

A Black — as of a Spectre's Cloak

Hid Heaven and Earth from view.

 

The creatures chuckled on the Roofs —

And whistled in the air —

And shook their fists —

And gnashed their teeth —

And swung their frenzied hair.

 

The morning lit — the Birds arose —

The Monster's faded eyes

Turned slowly to his native coast —

And peace — was Paradise!

J198, 1860

Komentāri