J195 - Tā dēļ — es Elpai ļāvos - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

HORACE, ODES 3.30: ON IMMORTALITY

 

Tā dēļ — es Elpai ļāvos — 

Caur to — ar Nāvi mēros — 

Radībām Nav brīv’ šo Kroni skart — 

Ar to — par sevi topu — 

Ak, karaliskums tāds

Ir manām vajadzībām — lejup klāts!

 

No Mežonīguma — ne miņas

Kur mani piemeklējis tas — 

Nav Pēcpusdienas Tuksnesī — 

No salnas elpas baiļu nav

Kas nemirstīgus ziedus vajā — 

Vien Jūnijs Nesatricināms!

 

Ak Gabriel — jel teic — tu vārsmas majestātiskās — 

Ak Visi Svētie — jūs ar jaunām — kuslām mēlēm — 

Teiciet jel kas dzirksti dievišķo uz zemes

Rādīt spēs — 

Kas Kronim piederēs!

J195, 1860

 

 

For this — accepted Breath —

Through it — compete with Death —

The fellow Cannot touch this Crown —

By it — my title take —

Ah, what a royal sake

To my nescessity — stooped down!

 

No Wilderness — can be

Where this attendeth me —

No Desert Noon —

No fear of frost to come

Haunt the perennial bloom —

But Certain June!

 

Get Gabriel — to tell — the royal syllable —

Get Saints — with new — unsteady tongue —

To say what trance below

Most like their glory show —

Fittest the Crown! 

J195, 1860

Komentāri