J194 - Šai ilgā vētrā Varavīksne ausa - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Šai ilgā vētrā Varavīksne ausa —

Šai vēlā Rītā — Saule —

Mākoņi — kā laiski Ziloņi —

Lejup laidās — Apvāršņi —


Putni smaidot modās, savās ligzdās —

Vētras — nu patiesi — bija beigušās —

Ak, cik nevērīgas bija acis —

Kurās vas’ra viz!


Nāves klusā vienaldzība —

Nebūs Augšāmcelšanās — ko lūdzam —

Lēnas — Erceņģeļa vārsmas

Viņu pamodināt spēs!

J194, 1860

 

On this long storm the Rainbow rose —

On this late Morn — the Sun —

The clouds — like listless Elephants —

Horizons — straggled down —


The Birds rose smiling, in their nests —

The gales — indeed — were done —

Alas, how heedless were the eyes —

On whom the summer shone!


The quiet nonchalance of death —

No Daybreak — can bestir —

The slow — Archangel's syllables

Must awaken her!

J194, 1860

Komentāri