J193 - Es uzzināšu kāpēc — kad izbeidzies būs Laiks - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Es uzzināšu kāpēc — kad izbeidzies būs Laiks —

Un rimusies es būšu jautāt kāpēc —

Kristus katru sāpi izskaidros

Glīti iekārtotā debess klases telpā —

 

Ko apsolīja “’Pēteris*” viņš stāstīs —

Es — izbrīnā par viņa mokām —

Aizmirsīšu savu Bēdu lāsi**

Kas kveldē mani tagadīt — kas kveldē mani tagadīt!

J193, 1860

 


I shall know why — when Time is over —

And I have ceased to wonder why —

Christ will explain each separate anguish

In the fair schoolroom of the sky —

 

He will tell me what "Peter" promised —

And I — for wonder at his woe —

I shall forget the drop of Anguish

That scalds me now — that scalds me now!

J193, 1860

 

* Marka evanģēlijs 14:29-31, 66-72

** No vēstules: "I’ve got a Tomahawk in my side, but that don’t hurt me much" // "Manā sānā Tomahauks, bet nesāp neko daudz tas man" (L248)

 

Komentāri