J191 - Debess nespēj noslēpumu glabāt! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Debess nespēj noslēpumu glabāt!

Tās pastāsta to Kalniem —

Kalni augļu dārzam stāsta —

Dārzi stāsta — Narcišziediem!


Putns — gadījās — kas līdzās — 

Pa kluso noklausījās visu —

Ja Putnēnu es uzpirktu —

Kas zin’ ko viņš man stāstītu?


Tā nedarīšu — lemju —

Ir labāk — nezināt —

Ja Vasara ir Aksioma

Tad kādas zintis Sniegi glabā?


Jel turi noslēpumu savu —

Tēvs! Ja varētu — es zināt negribētu,

Ko Zilputniņu Debess dara

Tai tavā jaunā — izsapņotā zemē!

J191, 1860

 


The Skies cant keep their secret!

They tell it to the Hills —

The Hills just tell the Orchards —

And they — the Daffodils!


A Bird — by chance — that goes that way —

Soft overhears the whole —

If I should bribe the little Bird —

Who knows but she would tell?


I think I wont — however —

It's finer — not to know —

If Summer were an Axiom

What sorcery had Snow?


So keep your secret —

Father! I would not — if I could,

Know what the Sapphire Fellows, do,

In your new — fashioned world!

J191, 1860

Komentāri