J188 - Uztaisi man saules bildi - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Uztaisi man saules bildi —

Savā istabā lai pielikt varu to —

Un noticēt ka sasildos

Kad citi saka “Diena”!


Uzzīmē man Sarkanrīkli — kas zarā sēž —

Es sapņošu, ka dzirdu viņu,

Un kad Āberļdārzi rimsies —

Atmetīšu izlikšanos savu — prom —


Pasaki vai ir patiesi — siltums pēcpusdienā —

Vai tā ir Gundega — kas “zelto” —

Vai varbūt Tauriņi — kas “zied”?

Tad — pamet — salu — pļaviņā —

Un pamet Rūsu — kokā —

Spēlēsim to — nenotikšanos!

J188, 1860

 

Make me a picture of the sun —

So I can hang it in my room —

And make believe I'm getting warm

When others call it "Day"!


Draw me a Robin — on a stem —

So I am hearing him, I'll dream,

And when the Orchards stop their tune —

Put my pretense — away —


Say if it's really — warm at noon —

Whether it's Buttercups — that "skim" —

Or Butterflies — that "bloom"?

Then — skip — the frost — upon the lea —

And skip the Russet — on the tree —

Let's play those — never come!

J188, 1860

Komentāri