J182 - Ja nebūšu starp dzīvajiem - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 Pierre Hujoel 胡月 · If I Shouldn't Be Alive

 

Ja nebūšu starp dzīvajiem

Kad Rudguzelis atgriežas

Ar Rudo Kravati tam vienam,

Piemiņdrupačiņas dod —


Ja pateikties es nevarēšu,

Jo būšu dziļā miegā,

Tu zināsi, ka daru to

Ar savām Granītlūpām!

J182, 1860

 


If I shouldn't be alive

When the Robins come,

Give the one in Red Cravat,

A Memorial crumb –If I couldn't thank you,

Being fast asleep,

You will know I'm trying

With my Granite lip!

J182, 1860

Komentāri