J181 - Man zuda Pasaule — tai vienā dienā! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Man zuda Pasaule — tai vienā dienā!

Vai atradis to Kāds?

To pazīsiet pēc Zvaigžņu Virtes

Ap pieri apsietas.


Kāds Bagātnieks — to nemanīs —

Bet — manai pieticīgai Acij,

Tas Vērtīgāks par Dārgumiem —

Jel sameklējiet — Kungs — to man!

J181, 1860I lost a World — the other day!

Has Anybody found?

You'll know it by the Row of Stars

Around its forehead bound.


A Rich man – might not notice it –

Yet – to my frugal Eye,

Of more Esteem than Ducats –

Oh find it – Sir – for me!

J181, 1860

Komentāri