J178 - Es piesardzīgi aplūkoju savu nieka dzīvi - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Graudi
Foto: www.sxc.hu

 

Es piesardzīgi aplūkoju savu nieka dzīvi —

Es atsijāju to kas zudīs

No tā kas paliks līdz mana Galva un tās māsas

Kāds sapņu miegā guldīs.


To pēdīgo es Klētī lieku —

Tos pirmos pūšu prom.

Reiz vienā ziemas rītā eju

Un paskat — mana Raža sūri koptā  


Nav atrodama “Siena vārtos” —

Nav atrodama “Pažobelē” —

No uzplaukstoša Zemkopja —

Par Ciniķi es topu.


Vai Zaglis paveicis ir to —

Vai varbūt tas bij’ vējš —

Vai Dievišķais bez vainas ir —

To izzināt es gribu spēt!


Es visu pārmeklēju!

Kā ir ar Tevi, Gars?

Vai manis pašas mazā Sirdī

Tevi Mīlestība skars?

J178, 1860

 

I cautious, scanned my little life –

I winnowed what would fade

From what would last till Heads like mine

Should be a-dreaming laid.


I put the latter in a Barn –

The former, blew away.

I went one winter morning

And lo - my priceless Hay


Was not upon the "Scaffold" –

Was not upon the "Beam" –

And from a thriving Farmer –

A Cynic, I became.


Whether a Thief did it –

Whether it was the wind –

Whether Deity's guiltless –

My business is, to find!


So I begin to ransack!

How is it Hearts, with Thee?

Art thou within the little Barn

Love provided Thee?

J178, 1860

 

Komentāri