J176 - Es mazā “Atraitnīte”! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Atraitnite
No Martas Makdovelas grāmatas
"Emīlijas Dikinsones Dzīve Dārzā"

 

Es mazā “Atraitnīte”!

Nav rūpe mana padebeši nīgri!

Ja Tauriņš laiskojas

Vai tāpēc laiskai būt man ar'?  

 

Ja Gļēvulīga Kamene

Tup dūmenīša stūrī siltā

Man vajag apņēmīgai būt!

Jo kurš gan taisnosies par mani? 

 

Mīļais, Vecmodīgais zieds!

Arī Ēdene nav modē!

Putni senas radības!

Debess zilo nemaina.

Es Atraitnīte, neatteikšos — 

Nekad no tā, kas esmu!

J176, 1860

 

 

I'm the little "Heart's Ease"!

I dont care for pouting skies!

If the Butterfly delay

Can I, therefore, stay away?

 

If the Coward Bumble Bee

In his chimney corner stay,

I, must resoluter be!

Who'll apologize for me?

 

Dear, Old fashioned, little flower!

Eden is old fashioned, too!

Birds are antiquated fellows!

Heaven does not change her blue.

Nor will I, the little Heart's Ease —

Ever be induced to do!

J176, 1860


Komentāri