J174 - Beidzot, uzzināt kas esmu! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Beidzot, uzzināt kas esmu!

Beidzot, gaisma* rokās nesu

Ieraudzīt, kas Dzīve ir!

 

Garām Naktij! Garām Rīta Zvaigznei!

Garām Saules lēktam!

Ak, šķīrums Tāds te bijis

Starp mūsu dvēseli, un Dienu!

J174, 1860

 

 

At last, to be identified!

At last, the lamps upon thy side

The rest of Life to see!

 

Past Midnight! Past the Morning Star!

Past Sunrise!

Ah, What leagues there were

Between our feet, and Day!

J174, 1860

 

* Mozus 1 : 5

Komentāri