J165 - Šauts Briedis — lec visaugstāk - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 Foxes / Roses · A Wounded Deer Leaps The Highest

 

Šauts Briedis — lec visaugstāk — 

Es dzirdēj’ Mednieks teic —

nāvi Ekstāzē viņš sveic — 

Pēc brīža Biežņā kluss! 

 

Cauršķelta Klints kas pludo!

Atvilkts Slazds kas cērt!

Vaigs ir vienmēr purpursārts

Ja tas Drudža svilināts!

 

Līksme Bruņas Ciešanām — 

Zem kurām Sargā Modri,

Lai nepamana as’ni kāds

Un nekliedz “esi ievainots”! 

J165, 1860

 

 

A Wounded Deer — leaps highest —

I've heard the Hunter tell —

'Tis but the Extasy of death

And then the Brake is still!

 

The Smitten Rock that gushes!

The trampled Steel that springs!

A Cheek is always redder

Just where the Hectic stings!

 

Mirth is the Mail of Anguish —

In which it Cautious Arm,

Lest anybody spy the blood

And "you're hurt" exclaim!

J165, 1860

Komentāri