J162 - Mana Upe tek uz tevi - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Mana Upe tek uz tevi — 

Zilā Jūra! Vai sveiksi mani? 

Mana Upe ziņu gaida — 

Ak Jūra — esi labvēlīga —  

Pie tevis Strautiņus es nesu

No malu maliņām — 

Teici — Jūra — Pieņem Mani!

J162, 1860*

 

My River runs to thee —

Blue Sea! Wilt welcome me?

My River waits reply —

Oh Sea — look graciously —

I'll fetch thee Brooks

From spotted nooks —

Say — Sea — Take Me!

J162, 1860*

 

* Dzejolis nosūtīts vēstulē Mērijai Boulzai (Mary Bowles). 

Komentāri