J158 - Mirstu! Mirstu nakstiņā! - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Bleiks Tigeris
no grāmatas Viljams Bleiks "Zem Mirtes Koka"

 

Mirstu! Mirstu nakstiņā!*

Vai atnesīs kāds gaismiņu

Lai redzēt varu kurpu doties

Kur bezgalīgas laimes smelties? 

 

Un “Jēzus”! Kur gan palicis ir Jēzus?

Tie saka Jēzus — vienmēr nāk — 

Varbūt nezin' viņš šos Namus — 

Lūk šurpu, Jēzu, Palaidiet!

 

Kāds skrien uz lielo vārtu pusi

Un lūkojiet vai Dolli** nāk! Jel gaidiet!

Dzirdu kāpnēs soļus!

Nav sāpju Nāvē — kad Dolli te! 

J158, 1860 

 

 

Dying! Dying in the night!

Wont somebody bring the light

So I can see which way to go

Into the everlasting snow?

 

And "Jesus"! Where is Jesus gone?

They said that Jesus — always came —

Perhaps he does'nt know the House —

This way, Jesus, Let him pass!

 

Somebody run to the great gate

And see if Dollie's coming! Wait!

I hear her feet upon the stair!

Death wont hurt — now Dollie's here!

J158, 1860

 

* Jaušama atsauce uz Viljama Bleika dzejoli "The Tyger"

** Susan Gilbert Dickinson - saukta arī par Dolliju

Komentāri