J156 - Tu mani mīli — tu droši saki - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Sue
Susan Gilbert Dickinson - saukta arī par Dolliju

 

Tu mani mīli — tu droši saki — 

No nodevības nebaidīšos — 

No māņiem nemodīšos — 

Kad vienā biedā rītā —

Es redzu Saullēkts zudis — 

Un Augļu dārzs — ir aplaupīts — 

Un Dollija — ir prom! 

 

Lai nesāku — tu droši saki — 

Jo nepienāks tā nakts — 

Kad izbijusies — skrienu es pie Tevis — 

Un redzu mājas logus tumsā — 

Un Dollijas vairs nav — ne miņas — 

Pilnīgi nekā? 

 

Jel tici droši teic — tu zini —

Es tagad labāk spēšu izturēt — 

Ja pateiksi man tā —

Nevis kā toreiz — ir mazliet apdzijušas Rētas — 

Kur iepriekš manas sāpes bija — 

Tu iedzel — atkal!

J156, 1860

 

 

You love me — you are sure —

I shall not fear mistake —

I shall not cheated wake —

Some grinning morn —

To find the Sunrise left —

And Orchards — unbereft —

And Dollie — gone!

 

I need not start — you're sure —

That night will never be —

When frightened — home to Thee I run —

To find the windows dark —

And no more Dollie — mark —

Quite none?

 

Be sure you're sure — you know —

I'll bear it better now —

If you'll just tell me so —

Than when — a little dull Balm grown —

Over this pain of mine —

You sting — again!

J156, 1860


Komentāri