J155 - Bites Zumēšana - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

BeeGoddess
from Modern Mysticism

 

Bites Zumēšana

Maģija — man padodas — 

Ja pajautās kāds kāpēc — 

Ir nomirt vieglāk — 

Nekā teikt — 

 

Saule riet virs Kalna

Mans gribasspēks ar to — 

Ja kāda sejā smīns — 

Piesargies — jo Dievs ir te — 

Tas viss.

 

Diena Rītausmā

Ir manas Jūsmas vairāk — 

Ja pajautās kāds kā — 

Radītājs — kas mani vada — 

Lai saka!

J155, 1860

 

 

The Murmur of a Bee

A Witchcraft — yieldeth me —

If any ask me why —

'Twere easier to die —

Than tell —

 

The Red upon the Hill

Taketh away my will —

If anybody sneer —

Take care — for God is here —

That's all.

 

The Breaking of the Day

Addeth to my Degree —

If any ask me how —

Artist — who drew me so —

Must tell!

J155, 1860

Komentāri