J154 - Bez Debesīm, Niecība. - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Pienene 

 

Bez Debesīm, Niecība.

Bez Eņģeļiem — Vientule.

Bez plašumiem — bez klejojošas Bites

Zieds par velti vēries. 

 

Bez vējiem — laucinieciska.

Bez Tauriņiem

Kā rasas pile nemanāma

Plašās Ārēs zied.

 

Pļavas mazā Saimniece,

Bet izņem to no Mauriņa

Un pazaudēs kāds garu

Kas Esību — par Mājām vērta! 

J154, 1860

 

 

Except to Heaven, she is nought.

Except for Angels — lone.

Except to some wide — wandering Bee

A flower superfluous blown.

 

Except for winds — provincial.

Except by Butterflies

Unnoticed as a single dew

That on the Acre lies.

 

The smallest Housewife in the grass,

Yet take her from the Lawn

And somebody has lost the face

That made Existence — Home!

J154, 1860


Komentāri