J151 - Klusiņš Kronēšanas laikā - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

muty-ty-coronation
Cindy Ruskin // Mute thy Coronation 

 

Klusiņš Kronēšanas laikā — 

Kautrīgi teic Vive le roi*,

Sapinies tavs galminieciņš

Karaliskās drānās, Kungs,

Ar citiem kopā godinot

Pašās svētku beigās,

Murminu pavisam bikli,

Skolotāj, Tas biju Es — 

J151, 1859

 

Mute thy Coronation —

Meek my Vive le roi,

Fold a tiny courtier

In thine Ermine, Sir,

There to rest revering

Till the pageant by,

I can murmur broken,

Master, It was I —

J151, 1859

 

* Vive le roi - Lai dzīvo karalis

Komentāri