J148 - Ar sūnām nenovēršamām - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Ar sūnām nenovēršamām,

Ar pāraugušām zālēm, 

Karera Bella” būris klāts

“Havortā” klusi dus.

 

Šis Putns — redzējis kā citi

Kad salnas pārāk skaudras vēršas

Uz tālām zemēm projām dodas — 

Pats klusi pievienojas — 

 

Ir citāds atgriežoties — 

Ir Jorkšīrā jau kalni zaļi — 

Bet ne jau visās ligzdiņās — 

Tu Lakstīgalu redzēt vari — 

 

Vai —

 

Daudz piedzīvojot, redzot — 

Ģetzemane stāsta*

Pārpasaulīgās ciešanās

Ir Asfodeļu pļavā** viņa! 

 

No Ēdenes nāk skaņas liegas

Ko viņa dzirdēt sāk — 

Kāds notikums ir Debesīm,

Kad “Brontē” tajās nāk! 

J148, 1859

 

 

All overgrown by cunning moss,

All interspersed with weed,

The little cage of "Currer Bell"

In quiet "Haworth" laid.

 

This Bird — observing others

When frosts too sharp became

Retire to other latitudes —

Quietly did the same —

 

But differed in returning —

Since Yorkshire hills are green —

Yet not in all the nests I meet —

Can Nightingale be seen —

 

Or —  

 

Gathered from many wanderings —

Gethsemane can tell

Thro' what transporting anguish

She reached the Asphodel!

 

Soft fall the sounds of Eden

Upon her puzzled ear —

Oh what an afternoon for Heaven,

When "Bronte" entered there!

J148, 1859

 

* Mateja 26 : 36

** Asfodeļu pļavas - vieta parastām mirušo dvēselēm, kuras dzīves laikā nav nedz izdarījušas noziegumus, nedz guvušas lielus sasniegumus (skatīt 14.lpp)

Komentāri