J146 - Tai vienā naktī vai tai citā - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Tai vienā naktī vai tai citā,

Kad nerūp tas nevienam

Ja maziņa tik ļoti būtne

No krēsla aizslīd projām — 

 

Tik klusi — Ak cik klusi,

To nemana neviens

Vien pati mazā būtne

Kas liegāk šūpo — šurp un turp — 

 

Tai vienā rīta vai tai citā — 

Vai nopūstos jel kāds

Kad maziņu tik ļoti būtni

Pār mēru cieši miegi klāj

 

To nespēj Gailis modināt — 

Vai kņada mājas dzīlēs — 

Vai draiski putni augļu dārzā — 

Vai darbi steidzīgi ko veikt? 

 

Zem katras mazās kapu kopas

Bij’ apaļvaidzis maziņš — 

Ar adatiņām ņirbošām un pavedienu spolēm — 

Un ņipriem solīšiem no skolas — 

 

Draugi, brīvdienas un dzīve — 

Un sapņi sīciņi un diži — 

Ir savādi ka pēdas dzīvelības pilnās

Var sasniegt tikai mērķus sīkus!

J146, 1859

 

 

On such a night, or such a night,

Would anybody care

If such a little figure

Slipped quiet from it's chair —

 

So quiet — Oh how quiet,

That nobody might know

But that the little figure

Rocked softer — to and fro —

 

On such a dawn, or such a dawn —

Would anybody sigh

That such a little figure

Too sound asleep did lie

 

For Chanticleer to wake it —

Or stirring house below —

Or giddy bird in orchard —

Or early task to do?

 

There was a little figure plump

For every little knoll —

Busy needles, and spools of thread —

And trudging feet from school —

 

Playmates, and holidays, and nuts —

And visions vast and small —

Strange that the feet so precious charged

Should reach so small a goal!

J146, 1859


Komentāri