J145 - Šī sirds kas ilgi cieta - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

  

Šī sirds kas ilgi cieta — 

Šīs negurstošās kājas — 

Šī ticība kas velti zvaigzni lūko,

Mirst lēnītēm un liegi — 

 

Vairs Trauslo būtni Kāres nevajā

Kad elpa liegi virmo še — 

Un skolas puikas neizposta ligzdu

Ko Maigums uzcēlis ir te. 

J145, 1859

 

 

This heart that broke so long —

These feet that never flagged —

This faith that watched for star in vain,

Give gently to the dead —

 

Hound cannot overtake she Hare

That fluttered panting, here —

Nor any schoolboy rob the nest

Tenderness builded there.

J145, 1859


Komentāri