J143 - Katram Putnam Ligzdiņu - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Katram putnam
Dody Williams @ Paraphernalia // For Every Bird a Nest…

 

Katram Putnam Ligzdiņu — 

Tāpēc meklējumu kautru

Sāk maziņš Paceplītis* — 

 

Ja katrā brīvā zarā — 

Var mājas būvēt kokā — 

Kāpēc viņš Piligrims

 

Varbūt pašā augšā — 

Ak, Lielmanītis!

Grib dzīvot Paceplītis — 

 

Varbūt rīkstītes tik smalkas — 

Vijumus vēl smalkākus,

Kāro dižmanīgais gars — 

 

Cirulītis nekaunas

Uz pašas zemes uzbūvēt

Savas pieticīgās mājas — 

 

Bet kuru putnu draudzes

Ap sauli virpuļo

Dzīvesprieka skautas? 

J143, 1859

 

 

For every Bird a Nest —

Wherefore in timid quest

Some little Wren goes seeking round —

 

Wherefore when boughs are free —

Households in every tree —

Pilgrim be found?

 

Perhaps a home too high —

Ah Aristocracy!

The little Wren desires —

 

Perhaps of twig so fine —

Of twine e'en superfine,

Her pride aspires —

 

The Lark is not ashamed

To build upon the ground

Her modest house —

 

Yet who of all the throng

Dancing around the sun

Does so rejoice?

J143, 1859


* Vēstulē Emīlija Dikinsone sevi salīdzina ar Paceplīti (L268)

Komentāri