J141 - Dažu, ziemelim par trauslu - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Kaplica

 

Dažu, ziemelim par trauslu

Ieskauj dziļdomīgais kaps — 

Maigi tīstot pasargā no salnām

Pirms viņu pēdas aukstas taps. 

 

Dārgumu, kas guldīts viņas ligzdā 

Piesardzīgā kapene ikvienam slēpj,

Skolas puikas bīstas tajā lūkot,

Drosmes arī medīgajiem trūkst.  

 

Šai svētnīcā ir katrs bērns

Pāragru zinošs, bieži auksts,

Zvirbulēns*, ko neredz Tēva skats — 

Jēriņš, kura laika ritējums aprauts.

J141, 1859

 

 

Some, too fragile for winter winds

The thoughtful grave encloses —

Tenderly tucking them in from frost

Before their feet are cold.

 

Never the treasures in her nest

The cautious grave exposes,

Building where schoolboy dare not look,

And sportsman is not bold.

 

This covert have all the children

Early aged, and often cold,

Sparrows, unnoticed by the Father —

Lambs for whom time had not a fold.

J141, 1859

 

* Mateja evanģēlijs 10 : 27-31 vai Lūkasa evanģēlijs 12 : 6

Komentāri