J139 - Dvēsele, vai tu jau atkal lozē? - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

Dvesele
Rita O'Hara "Soul, Wilt thou toss again?"

 

Dvēsele, vai tu jau atkal lozē?

Lai arī zini briesmas tās

Kad simti pazaudē paties’ —

Vien desmiti ir ieguvuši visu* — 

 

Eņģeļi bez elpas balsis nodod savas

Kavējas vēl tevi pierakstīt — 

Izdzimumi iekārīgās Klaigās

Likmes liek par manu Dvēseli!

J139, 1859

 

 

Soul, Wilt thou toss again?

By just such a hazard

Hundreds have lost indeed —

But tens have won an all —

 

Angels' breathless ballot

Lingers to record thee —

Imps in eager Caucus

Raffle for my Soul!

J139, 1859

 

* Mateja evanģēlijs 7 : 13-14

Komentāri