J136 - Vai tavā mazā sirdī ir kāds Strauts - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 

 

Vai tavā mazā sirdī ir kāds Strauts,

Pie kura kautri uzplaukst ziedi,

Un putni bikli lejup laižas padzerties

Un ēnas trīsuļo tik liegi — 

 

Un nezin neviens, tik klusi tas urdz,

Ka mazais strauts ir te,

Un tomēr dzīvības malku mazo

Ikdienu kāds padzeras še.

 

Kāpēc Martā lūkot mazo strautu,

Kad upes pārkāpj krastus,

Un sniegi trauc no kalniem lejup,

Un straumes aiznes tiltus — 

 

Un vēlāk, Augustā varbūt — 

Kad pļavas izslāpušas dus,

Pieskati, lai dzīvībiņas strauts,

Reiz kādā karstā dienā nekļūst kluss!

J136, 1859

 

 

Have you got a Brook in your little heart,

Where bashful flowers blow,

And blushing birds go down to drink,

And shadows tremble so —

 

And nobody knows, so still it flows,

That any brook is there,

And yet your little draught of life

Is daily drunken there —

 

Why, look out for the little brook in March,

When the rivers overflow,

And the snows come hurrying from the hills,

And the bridges often go —

 

And later, in August it may be —

When the meadows parching lie,

Beware, lest this little brook of life,

Some burning noon go dry!

J136, 1859


Komentāri