J131 - Pie Rudens pleca dzejnieks dzied - Emīlija Dikinsone

Autors: Linda Vītuma

 Saitenspieler · Besides the autumn poets sing

 

Pie Rudens pleca dzejnieks dzied*

Ir vienmulīgas dienas

Mazliet šajā pusē sniega

Un mazliet tajā Miglas — 

 

Daži skaudri Rīti — 

Dažas Askētiskas Krēslas — 

Zuda — Braienta kunga “Zeltgalvīte” — 

Un Tomson kunga  “stiebru klēpji.”

 

Kluss, vairs neburbubļo Strauts — 

Ir slēgtas saldās ziedu lapas — 

Mesmeriski pirksti skar

Daudzu Elfu Plakstus — 

 

Vien vāvere ir nomodā — 

Ar kuru omu dalu — 

Dod, Dievs, man sauli prātā — 

Lai varu izturēt, un vēja gribu Tavu!

J131, 1859

 

 

Besides the Autumn poets sing

A few prosaic days

A little this side of the snow

And that side of the Haze —

 

A few incisive Mornings —

A few Ascetic Eves** —

Gone — Mr Bryant's "Golden Rod***" —

And Mr Thomson's "sheaves****."

 

Still, is the bustle in the Brook —

Sealed are the spicy valves —

Mesmeric fingers softly touch

The Eyes of many Elves —

 

Perhaps a squirrel may remain —

My sentiments to share —

Grant me, Oh Lord, a sunny mind —

Thy windy will to bear!

J131, 1859

 

* Dzejolis pirmo reizi publicēts 1891.gadā ar nosaukumu "Novembris" 

** The noons are more laconic [..]. November always seemed to me the Norway of the year .. no Emīlijas Dikinsones vēstules Elizabetei Holandei

*** But on the hills the golden-rod no Viljama Kalena Braienta dzejoļa The Death of the Flowers

**** At once they stoop, and swell the lusty sheaves no skotu dzejnieka Džeima Tomsona poēmas „Gadalaiki” 

Komentāri